Seznamy dokumentů školy:

Příkazy a rozhodnutí ředitele, Plány, Řády, Směrnice, Výroční zprávy, BOZP a PO, Interní sdělení, Systém managementu kvality

Formuláře

Vše pro Vaše studium:

- přednášky, materiály ze školení 

- závěrečné práce ze VŠERS - ukončení studia leden 2016

Kurz určený pro podporu výuky speciální pedagogiky